• Home
  • Afdeling tribologie


Afdeling Tribologie


Wat doet de afdeling tribologie?

De afdeling Tribologie draagt bij aan de ontwikkeling van de onderhoudsstrategie en is verantwoordelijk voor het optimaliseren van de onderhoudsystematiek. Dit gebeurt door middel van concrete onderhoudsdoelstellingen en gedetailleerde onderhoudsconcepten voor apparatuur en installaties.  


De afdeling Tribologie draagt bij aan de ontwikkeling van de onderhoudsstrategie. De onderhoudsstrategie is bevorderlijk voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen en het voldoen aan hoge verwachtingen op het gebied van veiligheid, gezondheid, kwaliteit en milieu. Het is belangrijk dat het beleid van de onderhoudsstrategie aansluit op de visie en doelstellingen van de organisatie.


Waarom is de afdeling tribologie essentieel voor uw machinepark?

De afdeling Tribologie is essentieel voor het verminderen van wrijving en slijtage in uw machinepark. Het verminderen van wrijving en slijtage heeft namelijk enorme impact op industriële processen en levert economische besparingen op.


De kwaliteitseisen die aan producten en installaties worden gesteld nemen continu toe. Installaties moeten met steeds hogere betrouwbaarheid en precisie functioneren. Ondertussen worden de onderdelen steeds hoger belast en moet het onderhoud tot een minimum worden beperkt. Door wrijving slijten onderdelen van installaties, dat leidt uiteindelijktot schade, storingen en uitval. Er wordt geschat dat alle problemen, die tijdens bedrijf ontstaan, voor 95% worden veroorzaakt door wrijving en slijtage. Deze problemen verstoren de industriële processen met alle gevolgen van dien voor het productieproces, het product en niet te vergeten, de mens.

 

De afdeling Tribologie kan wrijving en slijtage verminderen door tribologische principes toe te passen. Het toepassen van tribologische principes leidt tot grotere operationele betrouwbaarheid, efficiëntie en productiviteit, maar ook tot behoud van materialen en energie. De afdeling Tribologie heeft, naast de impact op industriële processen, ook een grote impact op economische besparingen. Wrijving en slijtage aan installaties en ander materieel zorgt namelijk voor economische schade voor uw organisatie en heeft daarnaast gevolgen voor de maatschappelijke economie.


Hoe kunt de afdeling Tribologie goed en efficiënt inrichten?

Breng de gehele tribologie binnen uw organisatie in kaart en kijk wat de de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen zijn. Het is van belang dat er duidelijk inzicht wordt verkregen in wie de klanten zijn binnen het bedrijf, welke activiteiten uitgevoerd moeten worden, welke middelen er zijn, wat de centrale afdeling Tribologie nog nodig heeft om te groeien etc. Re-data Solutions adviseert en begeleidt u bij het efficiënt en effectief inrichten van een centrale afdeling Tribologie.  

Een centrale afdeling Tribologie is onmisbaar en essentieel voor uw machinepark. Zij zorgen er voor dat alles gesmeerd loopt binnen uw organisatie. Het is dan ook belangrijk om deze afdeling goed en efficiënt in te richten.

 

In de praktijk blijkt vaak dat de “afdeling” Tribologie niet één, maar meerdere“bedrijven” binnen een bedrijf is. De engineers en smeertechnici van een “bedrijf“ opereren op de werkvloer zelfstandig en zijn verantwoordelijk voor hun eigen stukje binnen de fabriek met betrekking tot het organiseren en het uitvoeren van smeertechnisch onderhoud. Feit is dat de engineers en smeertechnici naast elkaar werken en niet met elkaar. Daardoor worden kennis en vaardigheden niet met elkaar gedeeld. Er is dan ook veel winst te behalen als het gaat om het goed en efficiënt inrichten van de afdeling Tribologie.

Canvas model afdeling Tribologie

Re-data Solutions adviseert en begeleidt u bij het efficiënt en effectief inrichten van een centrale afdeling Tribologie. Dit doen wij door gezamenlijk een canvasmodel Tribologie in te vullen vanuit uw Engineering. Het doel is om de gehele tribologie binnen een organisatie in kaart te brengen. Aan de hand van het canvasmodel willen we u laten nadenken over hoe de processen nu zijn ingericht voor de afdeling Tribologie en wat u wilt verbeteren in de toekomst.

SWOT-analyse afdeling Tribologie

Re-data Solutions zet zich in om de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van uw afdeling tribologie in kaart te brengen. Verschillende facetten van de afdeling tribologie worden geanalyseerd. Aan de hand van een enquête worden de resultaten van de SWOT-analyse weergegeven in een spinnenwebdiagram. Daaruit is meteen op te maken welke facetten als eerste opgepakt moeten worden en dus een hoge prioriteit hebben.