Award De gouden oliedruppel©


De gouden oliedruppel is een landelijke prijs die Re-data Solutions uitreikt. Naast de award wordt ook een bijbehorend certificaat uitgegeven. 


Deze prijs wordt uitgereikt aan een initiatief, bedrijf, groep of persoon die zich buitengewoon heeft ingezet voor het vakgebied tribologie. Een multidisciplinaire wetenschap die de Nederlandse samenleving economisch duurzamer, veiliger en slagvaardiger maakt.


Ingezet voor:

  • Doorgeven van kennis en vaardigheden, gerelateerd aan het vakgebied tribologie
  • Verminderen van energieverbruik door lagere wrijving en slijtage
  • Verminderen op onnodig onderhoud en vervangingskosten
  • Verlengen levensduur en verhogen betrouwbaarheid assets
  • Verhogen bezettingsgraad en efficiëntie assets
  • Verminderen van onderzoekskosten naar oorzaak storingen
  • Verminderen van extra mankrachten (door minder correctief onderhoud)
  • Verminderen van afvalstromen
  • Verhogen van veiligheid op de werkvloer

De prijswinaars van deze award worden de komende tijd door Re-data Solutions gevolgd en gepromoot op social media. Daarnaast biedt Re-data Solutions hen de mogelijkheid om een training te volgen waarbij ze meer inzicht krijgen over de basis van tribologie (de Stribeck curve en de P-F curve).  

Wall of acknowledge

Woensdag 5 februari 2020 hebben zes personen de gouden oliedruppel in ontvangst mogen nemen. Het gaat om een tweetal docenten aan de Haagse hogeschool, twee auteurs, een technische tekstschrijver en een ambassadeur voor de wetenschap van smeren. Naast deze personen is de award ook toegekend aan een minor Maintenance die aangeboden wordt op de Haagse Hogeschool. 

De gouden oliedruppel is toegekend aan de minor Maintenance die aangeboden wordt bij het volgen van de opleiding Werktuigbouwkunde. Deze opleiding wordt verzorgt door de Haagse Hogeschool. De pionier en bruggenbouwer in het leveren van hoogopgeleide maintenance engineers!


Binnen het curriculum van de opleiding Werktuigbouwkunde zijn vier aandachtsgebieden te onderscheiden: een hoofdaandachtsgebied en drie toepassingsgebieden. Hoofdaandachtsgebied is de Productontwikkeling (PO) met name gericht op analyseren, methodieken en methoden. Toepassingsgebieden zijn Duurzame Energietechniek (DE) en Flexibele Productie Automatisering (FPA) en Onderhoud (Maintenance).


Aan laatstgenoemde is de award de goude oliedruppel toegekend. Het werkveld wordt steeds meer high-tech, wat je ook terug ziet in onderhoud en beheer. Onderhoud wordt belangrijker en complexer. De vraag naar maintenance wordt in het werkveld steeds groter en afgestudeerden komen vaker in die hoek te werken. Re-data Solutions stimuleert deze opleiding en daarmee ook de toekomste maintenance engineers!

Tony Bostelaar

Tony Bostelaar is verbonden aan de opleiding Werktuigbouwkunde van de Haagse Hogeschool, vestiging Delft. Hij is pionier en bruggenbouwer als het gaat om de minor Onderhoud (Maintenance).


Jan Tromp

Jan Tromp is verbonden aan de opleiding Werktuigbouwkunde van de Haagse Hogeschool, vestiging Delft. Tevens is hij auteur van het boek "Asset management en onderhoud". Dit boek is een must have voor alle maintenance engineers! Dit boek over onderhoud bespreekt in vier delen het basisonderhoudsplan, risicomanagement, onderhoudsstrategieën en tot slot asset management en onderhoud.

LinkedIn Jan Tromp

Marjolein de Wit - Blok

Marjolein de Wit - Blok is een inspirerende, baanbrekende tekstschrijver in het vakgebied werktuigbouw en alle aangrenzende vak- en aandachtsgebieden zoals onderhoud, duurzaamheid, elektrotechniek, installatietechniek, veiligheid etc.

LinkedIn Marjolein de Wit - Blok

Peter Blok

Peter Blok is pionier, bruggenbouwer en auteur van het boek "Het management van de olievervuiling in hydraulische installaties". Dit boek is een must have voor elke maintenance engineer!

Lees meer over het boek

Simon van Benten

Simon van Benten is pionier, bruggenbouwer en ambassadeur als het gaat om de wetenschap van smeren. Hij zet zich in voor Reliability Engineering, Asset Management and Condition Monitoring.

LinkedIn Simon van Benten

Bart Smit

Bart Smit is initiator, bruggenbouwer en voorzitter van KIVI/Maintenance. Hij is in staat geweest het vak Maintenance opnieuw op de kaart te krijgen binnen het hoger beroepsonderwijs Nederland. Resulterend in een leerlijn Maintenance bij De Haagse Hogeschool, vestiging Delft.