Uniformeren data


Om data van een machinepark op de juiste manier te interpreteren en in te zetten als informatie is het belangrijk dat duidelijk is wat de context, betekenis en samenhang van de data is. Op dat moment kunt u de data inzetten als informatie. Het gaat om noodzakelijke informatie bij het inplannen en uitvoeren van verzorgend onderhoud aan uw machinepark. 


"DATA WORDT HET NIEUWE SMEERMIDDEL VOOR UW ORGANISATIE" (RENE STEFFENS, 2019)


Steeds meer machines in een machinepark zijn voorzien van verschillende sensoren die data verzamelen over bijvoorbeeld de temperatuur, druk, trillingen en heel wat andere kenmerken, afhankelijk van de machine. Tegenwoordig worden er vaak verschillende systemen gebruikt die het mogelijk maken om data van een machinepark te verzamelen. In de praktijk blijkt vaak dat om deze reden de data ongestructureerd is. De data is niet vastgelegd volgens een eenduidig bepaald format, de data is ongestructureerd.


Werken met ongestructureerde data kan heel ingewikkeld zijn en veel tijd kosten. Er wordt bijvoorbeeld door iedereen andere vaktaal toegepast, wat er voor zorgt dat een machine verschillende benamingen heeft in de verschillende systemen. Zo kan bijvoorbeeld een machine in systeem A een schroeftransporteur worden genoemd en wordt dezelfde machine in systeem B transportschroef genoemd en in systeem C een transportvijzel. Dit kan zorgen voor miscommunicatie en fouten op de werkvloer bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.

 

Naast de verschillende benamingen voor machines komt het ook voor dat er verschillende benamingen worden aangehouden voor de smeerpunten op een machine. Als dit niet eenduidig en goed is vastgelegd, is het de vraag of bijvoorbeeld de juiste smeerpunten worden voorzien van nieuwe olie.

“GOOD, STRONG DATA IS KEY TO MAKING GOOD, STRONG DECISIONS”  (JOSH ROTENBERG, 2018)DOEL: UNIFORMEREN & BETROUWBAARHEID 

Re-data Solutions kan u ontzorgen door uw data te uniformeren. Het uniformeren van data van een machinepark moet er voor zorgen dat de data gestandaardiseerd en betrouwbaar is.

Wij streven er naar om data te uniformeren in de Nomenclatuur van assets. Dat wil zeggen dat wij zorgen voor een eenduidige naamgeving van machines en componenten binnen de context van een machinepark. Op deze manier zal uiteindelijk iedereen dezelfde vaktaal gebruiken op de werkvloer.

Naast het uniformeren van data is het belangrijk om de waarde van de data betrouwbaar en van hoge kwaliteit te krijgen. De geuniformeerde data van de machines in een machinepark kunt u namelijk analyseren en vergelijken. Op deze manier wordt inzichtelijk of een machine bijvoorbeeld onvoldoende presteert door een verkeerde configuratie of een defect.

Deze informatie kan het onderhoudspersoneel helpen om tot een meer gedetailleerde en geoptimaliseerde onderhoudsplanning te komen. Om een efficiënte onderhoudsplanning te kunnen maken is het essentieel dat de data over uw machinepark gestructureerd, betrouwbaar en van hoge kwaliteit is. Deze data bepaalt namelijk de kwaliteit van het onderhoud en vooral wanneer het meest geschikte moment is voor onderhoudswerkzaamheden aan het machinepark.  

Naast het uniformeren van data en de hoge betrouwbaarheid, biedt gestructureerde data u de volgende voordelen:

  • data eenvoudig te verwerken en te interpreteren
  • effectieve planning en aansturing bij verzorgend onderhoud
  • lagere onderhoudskosten
  • lagere operationele kosten
  • minder productieverliezen

Servicepakketten voor geuniformeerde data

De hoeveelheid data in en rond de bedrijfsvoering neemt toe en daarmee ook de behoefte daar op een effectieve en efficiënte wijze gebruik van te maken. Hoe beter u in staat bent om data op een goede manier te gebruiken, des te groter zijn de voordelen die u ermee kunt behalen. Het resultaat vertaalt zich onder andere in lagere onderhoudskosten, lagere operationele kosten en minder productieverliezen. Re-Data Solutions helpt u om de data van een machinepark te uniformeren. Zo kunt u aan het werk met volledige en betrouwbare data.

Om het u makkelijk te maken, hebben wij drie Re-data pakketen samengesteld. Elk pakket bestaat uit een x aantal uur dat wij zullen investeren om data te uniformeren en betrouwbaar te maken.


U kunt kiezen hoe u de gestructureerde data aangeleverd krijgt, in Excel of via de applicatie GoInCtrl.