Canvasmodel afdeling Tribologie


Een centrale afdeling Tribologie is onmisbaar en essentieel voor uw machinepark. Zij zorgen er voor dat alles gesmeerd loopt binnen uw organisatie. Het is dan ook belangrijk om deze afdeling goed en efficiënt in te richten.

 

In de praktijk blijkt vaak dat de “afdeling” Tribologie niet één, maar meerdere“bedrijven” binnen een bedrijf is. De engineers en smeertechnici van een “bedrijf“ opereren op de werkvloer zelfstandig en zijn verantwoordelijk voor hun eigen stukje binnen de fabriek met betrekking tot het organiseren en het uitvoeren van smeertechnisch onderhoud. Feit is dat de engineers en smeertechnici naast elkaar werken en niet met elkaar. Daardoor worden kennis en vaardigheden niet met elkaar gedeeld. Er is dan ook veel winst te behalen als het gaat om het goed en efficiënt inrichten van de afdeling Tribologie.

 

Re-data Solutions adviseert en begeleidt u bij het efficiënt en effectief inrichten van een centrale afdeling Tribologie. Dit doen wij door gezamenlijk een canvasmodel Tribologie in te vullen vanuit uw Engineering. Het doel is om de gehele tribologie binnen een organisatie in kaart te brengen. Het is van belang dat er duidelijk inzicht wordt verkregen in wie de klanten zijn binnen het bedrijf, welke activiteiten uitgevoerd moeten worden, welke middelen er zijn, wat de centrale afdeling Tribologie nog nodig heeft om te groeien etc. Uiteindelijk zit daar ook een kostenplaatje aan vast. Aan de hand van het canvasmodel willen we u laten nadenken over hoe de processen nu zijn ingericht voor de afdeling Tribologie en wat u wilt verbeteren in de toekomst. Het invullen van dit model zal een goede eerste indruk geven. Vervolgens zal Re-data Solutions u begeleiden om de organisatiestructuur voor de afdeling Tribologie op te zetten of juist te verbeteren.Zodra de organisatiestructuur van de afdeling Tribologie in kaart is gebracht, is het belangrijk om inzicht te hebben in de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen (SWOT-analyse).