Tribologie en smering


Smering is een onderdeel van tribologie. Smering is het verminderen van wrijving en slijtage door het aanbrengen van het juiste smeermiddel tussen twee samenwerkende en langs elkaar bewegende oppervlakken. Door het smeermiddel zal de wrijving en slijtage tussen de twee bewegende oppervlakken verminderen.


Smeerfilm en smeringsvormen

Het doel van het smeermiddel is om twee samenwerkende en langs elkaar bewegende oppervlakken te scheiden. Het is daarom essentieel dat het smeermiddel goed aan de oppervlakken hechten terwijl de verschillende lagen smeermiddel met weinig weerstand over elkaar moeten kunnen bewegen.

Lees meer

Stribeck curve

Richard Stribeck was een Duitse ingenieur die studies uitvoerde op het gebied van tribologie, gericht op wrijving in gesmeerde sleepcontacten, zoals glijlagers. Zijn werk leidde tot de ontwikkeling van de Stribeck curve (1902).

Lees meer

Contaminatie van smeermiddelen

Door slijtagedeeltjes of vuil van buitenaf kan het smeermiddel vervuilt raken. Denk aan ijzerdeeltjes, water, stof etc. Om de kwaliteit van het smeermiddel te waarborgen is het belangrijk dat deze beschermt wordt tegen contaminatie. Contaminatie betekent letterlijk vervuiling.

Lees meer