Smeermiddelen


Smering is een onderdeel van tribologie en bij smering horen natuurlijk smeermiddelen. Een smeermiddel is een stof die gebruikt wordt voor smering en er bestaan zowel vaste als vloeibare smeermiddelen. De smeermiddelkeuze is van grote invloed op de levensduur, prestatie en betrouwbaarheid van een machine. Het is dan ook belangrijk om bij de keuze voor het smeermiddel rekening te houden met de smeringsvorm (grenssmering, gemengde smering of volledige filmsmering) tussen de twee bewegende oppervlakken. Daarnaast is het belangrijk om de smeermiddeleigenschappen en -specificaties op de juiste wijze manier te interpreteren en af te stemmen op de machine. Door het toepassen van het juiste smeermiddel wordt wrijving en slijtage tussen twee bewegende oppervlakken verminderd. Het beperken van wrijving en slijtage speelt uiteindelijk een belangrijke rol in het onderhoud van het machinepark.

 

Indeling basisoliën (API)

API (American Petroleum Institute) heeft een indeling voor basisoliën gemaakt. Deze groepsindeling bestaat uit een vijftal groepen. In deze groepen is er onderscheid gemaakt tussen het zwavelgehalte, mate van verzadigdheid, visocsiteitsindex en synthetische grondstoffen.

Vloeibare smeermiddelen

Vloeibare smeermiddelen bestaan uit één of meer basisvloeistoffen, additieven ter verbetering van bestaande eigenschappen en/of additieven die nieuwe eigenschappen toevoegen en (soms) uit kleur- en/of geurstoffen.

Lees meer

Vaste smeermiddelen

Vaste smeermiddelen kunnen een uitkomst bieden als het niet mogelijk is om vloeibare smeermiddelen of smeervetten te gebruiken. Voorbeelden van vaste smeermiddelen zijn: grafiet, molybdeen disulfide, hexagonaal boornitride, polytetrafluoroethyleen (PTFE, Teflon).

Lees meer

Smeervetten

Smeervetten worden toegepast wanneer een continue olie toevoer niet mogelijk is en bestaan uit een basisolie aangevuld met additieven en een verdikker. Dit is bijvoorbeeld het geval bij open tandwielen en lagers.

Lees meer

Onderzoek naar gebruikte smeermiddelen

Door gebruikte smeermiddelen te analyseren en onderzoeken, kan er een beeld worden verkregen van de kwaliteit van het smeermiddel, eventuele vervuiling en de mate van slijtage. Door hier tijdig inzicht in te krijgen kun je ingrijpen wanneer nodig.