Wat doet de afdeling Tribologie?

De afdeling Tribologie is onmisbaar en essentieel voor uw machinepark. Zij zorgen er voor dat alles gesmeerd loopt binnen uw organisatie. De afdeling Tribologie bestaat uit Maintenance Engineers, Project Engineers, Controle Engineers en Smeertechnici. Maar wat doet de afdeling nou precies?

 

Onderhoudstrategie

De afdeling Tribologie draagt bij aan de ontwikkeling van de onderhoudsstrategie. De onderhoudsstrategie is bevorderlijk voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen en het voldoen aan hoge verwachtingen op het gebied van veiligheid, gezondheid, kwaliteit en milieu. Het is belangrijk dat het beleid van de onderhoudsstrategie aansluit op de visie en doelstellingen van de organisatie.

 

Onderhoudsdoelstellingen

Voor het optimaliseren van de onderhoudssystematiek is de afdeling Tribologie verantwoordelijk. Het is van belang dat de onderhoudsstrategie vertaald wordt naar concrete onderhoudsdoelstellingen.

 

De onderhoudsdoelstellingen richten zich op:

  • Optimale beschikbaarheid van installaties
  • Beheersing van risico’s
  • Uitvoering van onderhoud

De afdeling Tribologie richt zich op het behalen van onderhoudsdoelstellingen tegen de laagst mogelijke kosten. Het opstellen en bewaken van onderhoudsbudgetten en uitwerken van kostencalculaties wordt dan ook uitgevoerd door de afdeling Tribologie.

 


Gedetailleerde onderhoudsconcepten

Op basis van onderhoudsdoelstellingen ontwikkelt de afdeling Tribologie per object gedetailleerde onderhoudsconcepten. De onderhoudsconcepten omschrijven op hoofdlijnen de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden met de bijbehorende frequentie. De werkzaamheden, inclusief het materieel en van toepassing zijnde veiligheidsprocedures, zijn vastgelegd in onderhoudsinstructies.

 

Onderhoudsinstructies

De afdeling Tribologie inspecteert en optimaliseert aan de hand van onderhoudsinstructies apparatuur en installaties. Daarnaast verhelpt zij ook storingen en maken apparatuur en installaties gebruiksklaar. Tevens verzamelen en analyseren zij continu informatie over het functioneren van objecten. Op basis van deze data zullen zij voorstellen uitwerken om de prestaties van de objecten te verhogen. Bij het formuleren van verbetervoorstellen werkt de afdeling Tribologie samen met de bepalers van het bedrijfsbeleid en de bedrijfsstrategie.

 

Samenwerking andere afdelingen

Naast het samenwerken met de mensen die het bedrijfsbeleid en de bedrijfsstrategie bepalen, werkt de afdeling Tribologie ook nauw samen met verschillende afdelingen in het bedrijf, zoals de technische afdeling en productieafdeling. Samen met onder andere werkvoorbereiders, operators, planners en logistiek medewerkers zorgt de afdeling Tribologie ervoor dat de onderhoudsstrategie door de organisatie gedragen wordt en het machinepark in optimale conditie is.