Tribologie


Re-data Solutions wil bedrijven vooruit helpen als onpartijdige, onafhankelijke en innovatieve partner. Hierbij staat tribologie als gedachtegang centraal. 


Wat is tribologie?

Tribologie is een vakgebied dat specifiek onderzoek doet naar wrijving en slijtage die kunnen ontstaan op contactvlakken van materialen. Het begrip tribologie is afgeleid van de Griekse werkwoorden “tribo” en "logos", wat "de leer van de wrijving" betekent.

Lees meer

Geschiedenis tribologie

Rond het jaar 1500 deed Leonardo da Vinci al onderzoek naar tribologische verschijnselen en zijn bevindingen zijn nog altijd van invloed op het vakgebied, hoewel de naam tribologie pas veel later is bedacht. Ver voor hem hielden zelfs de Sumeriërs en Egyptenaren zich al bezig met tribologie bij bijvoorbeeld het bouwen van piramides.

Lees meer

Tribologie en smering

Smering is een onderdeel van tribologie. Smering is het verminderen van wrijving en slijtage door het aanbrengen van het juiste smeermiddel tussen twee samenwerkende en langs elkaar bewegende oppervlakken. Door het smeermiddel zal de wrijving en slijtage tussen de twee bewegende oppervlakken verminderen.

Lees meer