Missie & visie Re-data Solutions

Wat is de missie van Re-data Solutions?

Het onder controle brengen van machineparken in de industrie. De kracht van tribologie speelt hierin de hoofdrol! 

Missie

Re-data Solutions wil als kennis- en opleidingsinstituut een bijdrage leveren aan bedrijven die steeds betrouwbaarder, veiliger, efficiënter en duurzamer willen worden. Het uitgangspunt is om grip te krijgen op onderhouds- en productieprocessen en deze te optimaliseren door middel van tribologische principes. Maintenance Engineers spelen hierin een belangrijke rol.


Wat we voor u kunnen doen:

  • Doorgeven van kennis en vaardigheden, gerelateerd aan het vakgebied tribologie.
  • Verminderen van energieverbruik door lagere wrijving en slijtage.
  • Verminderen op onnodig onderhoud en vervangingskosten.
  • Verlengen levensduur en verhogen betrouwbaarheid assets.
  • Verhogen bezettingsgraad en efficiëntie assets.
  • Verminderen van onderzoekskosten naar oorzaak storingen.
  • Verminderen van extra mankrachten (door minder correctief onderhoud).
  • Verminderen van afvalstromen.
  • Verhogen van veiligheid op de werkvloer.

Wat is de visie van Re-data Solutions?

Erkenning belang tribologie binnen organisaties en maatschappelijke economische groei.

Visie

Re-data Solutions streeft ernaar dat in de toekomst de kracht van tribologie door Maintenance Engineers wordt erkent en door hen wordt gedragen binnen hun organisaties. Tribologie is de kern van de werkzaamheden van elke Maintenance Engineer.

 

Het uiteindelijke doel is om onnodige kosten te verminderen en zo een bijdrage te leveren aan maatschappelijke economische groei voor een duurzamere samenleving.