Stribeck Curve


Richard Stribeck was een Duitse ingenieur die studies uitvoerde op het gebied van tribologie, gericht op wrijving in gesmeerde sleepcontacten, zoals glijlagers. Zijn werk leidde tot de ontwikkeling van de Stribeck curve (1902).

De Stribeck curve is een grafiek die laat zien hoe de snelheid, de normale belasting en de smeermiddelviscositeit invloed hebben op het wrijvingscoëfficiënt tussen de twee langs elkaar bewegende oppervlakken. In de Stribeck curve is te zien onder welke omstandigheden verschillende smeringsvormen zullen optreden.