Smeervetten

Naast smeermiddelen bestaan er ook smeervetten. Smeervet is een vloeistof met daarin dusdanig veel vaste stof dat de stromingseigenschappen daardoor worden bepaald. Smeervetten worden toegepast wanneer een continue olie toevoer niet mogelijk is. Een smeervet bestaat uit een uit een basisolie aangevuld met additieven en een verdikker.
 

 

Basisvloeistoffen

Smeervetten bestaan onder andere uit basisvloeistoffen en als basisvloeistoffen worden dezelfde grondstoffen gebruikt als bij vloeibare smeermiddelen. Dat zijn minerale basisoliën, synthetische basisvloeistoffen en plantaardige oliën.

 

In de meeste gevallen wordt minerale basisolie gebruikt voor de één of meerdere basisvloeistoffen. De “minerale basisolie” die wordt verkregen ondergaat eerst een proces van allerlei diverse handelingen en bestaat altijd uit een mengsel van zeer veel verscheidene koolwaterstoffen. Daardoor kennen zij een vrij groot kooktraject en stollingstraject, omdat niet alle componenten bij dezelfde temperatuur verdampen of vast worden.


Synthetische basisvloeistoffen hebben een groter bruikbaar temperatuurgebied in vergelijking met minerale basisolie en bieden daardoor voordelen met betrekking tot de toepassing bij zeer lage en/of zeer hoge temperaturen. Daarom worden synthetische basisvloeistoffen ook in toenemende mate gebruikt.

 

In sommige gevallen wordt plantaardige olie als basisvloeistof gebruikt. Plantaardige olie is in veel gevallen goed biologisch afbreekbaar, daarbij komt het voordeel kijken dat het minder schadelijk is voor het milieu indien het na verloop van tijd of als gevolg van een incident daar terecht komt.

Additieven

Net zoals bij vloeibare smeermiddelen bestaan smeervetten ook uit additieven.


De belangrijkste additieven hiervoor zijn:

 • Hechtingsverbeteraars
 • Anti-slijtage stoffen
 • Corrosieremmers
 • Anti-oxidanten 
 • EP toevoegingen

Naast deze additieven worden de volgende additieven ook gebruikt: silicagel, koolstof, grafiet, molybdeendissulfide, polyetheen, polyurethaan, koper, keramiek, aluminium en PTFE. 


Verdikker

Naast de basisvloeistoffen en additieven wordt er bij smeervetten ook gebruik gemaakt van verdikkers. De verdikker geeft de gewenste structuur en bepaald grotendeels ook de belangrijkste eigenschappen van het smeervet. 


De verdikkers die vooral worden gebruikt zijn:

 • Bepaalde kleisoorten (bentoniet)
 • Enkelvoudige metaalzepen
 • Gemengde metaalzepen
 • Complexe metaalzepen
 • Polyurethaan 
 • Fluor
 • Silica