Waarom is de afdeling tribologie essentieel voor uw machinepark?

Tribologie is een vakgebied dat specifiek onderzoek doet naar wrijving en slijtage dat kan ontstaan op contactvlakken van materialen. De afdeling Tribologie is essentieel voor het verminderen van wrijving en slijtage in uw machinepark. Het verminderen van wrijving en slijtage heeft namelijk enorme impact op industriële processen en levert  economische besparingen op.Industriële processen

De kwaliteitseisen die aan producten en installaties worden gesteld nemen continu toe. Installaties moeten met steeds hogere betrouwbaarheid en precisie functioneren. Ondertussen worden de onderdelen steeds hoger belast en moet het onderhoud tot een minimum worden beperkt.

 

Door wrijving slijten onderdelen van installaties, dat leidt uiteindelijktot schade, storingen en uitval. Er wordt geschat dat alle problemen, die tijdens bedrijf ontstaan, voor 95% worden veroorzaakt door wrijving en slijtage. Deze problemen verstoren de industriële processen met alle gevolgen vandien voor het productieproces, het product en niet te vergeten, de mens.

 

De afdeling Tribologie kan wrijving en slijtage verminderen door tribologische principes toe te passen. Het toepassen van tribologische principes leidt tot grotere operationele betrouwbaarheid, efficiëntie en productiviteit, maar ook tot behoud van materialen en energie.

 

Naast het toepassen van tribologische principes is conditiebewaking essentieel. Een groot deel van de schade, storingen en uitval kan worden voorkomendoor conditiebewaking. De afdeling Tribologie voert conditiebewaking uit gericht op onderhoud. Hierdoor kan zij voorspellen hoe nauwkeurig een installatie, onder welke belasting en met welke snelheid, gedurende een bepaalde tijd kan functioneren. Welk onderhoud de installatie nodig heeft en welke levensduurprestatie kan worden gehaald. De keuze van materialen, smeermiddelen, componenten en onderhoudstechnieken spelen hierin een belangrijke rol.

 

Economische besparingen

De afdeling Tribologie heeft, naast de impact op industriële processen, ook een grote impact op economische besparingen. Wrijving en slijtage aan installaties en ander materieel zorgt namelijk voor economische schade voor uw organisatie en heeft daarnaast gevolgen voor de maatschappelijke economie.Er wordt geschat dat alleen al de in economie van de Verenigde Staten elk jaar 1 á 2% procent van het Bruto Nationaal Product (BNP) verloren gaat aan slijtage van machines en ander materieel.

 

Het beheersen van de bewegingen van elementen die met elkaar in contact komen, zorgt ervoor dat er weinig tijd en energie verloren gaat door ongewenste trillingen en instabiliteiten. Hier ligt ook een belangrijke rol voor de afdeling Tribologie.