SWOT-analyse afdeling Tribologie


Re-data Solutions zet zich in om de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van uw afdeling tribologie in kaart te brengen. Verschillende facetten van de afdeling Tribologie worden geanalyseerd. Aan de hand van een enquête worden de resultaten van de SWOT-analyse weergegeven in een spinnenwebdiagram. Zo wordt duidelijk wat de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingn zijn van de afdeling Tribologie. Als duidelijk is welke facetten geoptimaliseerd moeten worden wordt de prioriteit bepaald. Vervolgens kan er een plan van aanpak worden gemaakt en uitgevoerd worden.