Contaminatie smeermiddelen


Door slijtagedeeltjes of vuil van buitenaf kan het smeermiddel vervuilt raken. Denk aan ijzerdeeltjes, water, stof etc. Om de kwaliteit van het smeermiddel te waarborgen is het belangrijk dat deze beschermt wordt tegen contaminatie. Contaminatie betekent letterlijk vervuiling. Het is daarom essentieel dat met regelmaat de reinheidsgraad van het smeermiddel vaststelt, controleert en handhaaft. Daarnaast is het van belang dat er filters worden toegepast die de vervuiling onttrekken aan het smeermiddel en de gewenste reinheidsgraad onder bedrijfsomstandigheden kunnen handhaven. Dit alles zorgt er voor dat een machine met zijn componenten een optimale levensduur heeft met minder storingen.


Het identificeren van contaminatie  in een smeermiddel begint met het herkennen ervan. Soms wordt de contaminatie  pas ontdekt wanneer de machine uitvalt. Maar bij regelmatig verzorgend onderhoud, kan contaminatie  van een smeermiddel tijdig opgemerkt worden. In dat geval kunnen er maatregelen getroffen worden om totale uitval van de machine te voorkomen.