De gouden oliedruppel - Tony Bostelaar
Geplaatst op 24 april 2020


De gouden oliedruppel - Tony Bostelaar

 

In februari 2020 heeft Re-data Solutions aan verschillende personen de landelijke prijs ‘De gouden oliedruppel’ uitgereikt. Deze prijs wordt uitgereikt aan een persoon die zich buitengewoon heeft ingezet voor het vakgebied tribologie. Een multidisciplinaire wetenschap die de Nederlandse samenleving economisch duurzamer, veiliger en slagvaardiger maakt.

Eén van deze prijswinnaars is Tony Bostelaar. In deze blog stellen wij hem graag aan u voor.


Tony Bostelaar, tweede persoon van rechts. Bron: KIVI Even voorstellen...

Tony Bostelaar is een pionier en bruggenbouwer als het gaat om Asset Management en Onderhoud. Dit doet hij met veel passie en dat is ook terug te zien in zijn werkzaamheden.

 

Tony is verbonden aan de opleiding Werktuigbouwkunde van de Haagse Hogeschool, vestiging Delft. Hij is werkzaam als docent Maintenance en als coördinator voor de minor Asset Management en Onderhoud. Hij ontwikkelt en verzorgt onderwijs voor de studenten in alle leerjaren en de minor Asset Management en Onderhoud. Ook geeft hij sinds twee jaar les aan studenten van de opleiding Onderhoudstechnici (mbo-4) op het Techniek College Rotterdam. Hij leert deze studenten de basis principes van Asset Management en Onderhoud maar ook kennis van materialen (sterkteleer, tribologie, etc.). De overtuiging van Tony is;“dat de mbo-4 opgeleide onderhoudstechnicus niet alleen sleutelt, maar de oren en ogen is voor de Maintenance Engineers.” Andersom geldt ook volgens Tony: “de beste sensor in je machinepark is de onderhoudstechnicus en de procesoperator.” Ten slotte heeft Tony een bestuursfunctie bij het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI), vakgroep Maintenance. De vakgroep Maintenance van KIVI verbindt ingenieurs om onderhoud op een hoger plan te krijgen.

 

Voordat Tony als docent aan de slag ging, heeft hij bijna 20 jaar bij Defensie gewerkt in Asset Management en Onderhoud. Dit is dan ook zijn specialisatie. Zijn kennis en ervaring komt tot zijn recht in de vakken Materiaalkunde, Aandrijftechniek, Machineonderdelen en natuurlijk Maintenance.

De overtuiging van Tony is; “dat de mbo-4 opgeleide onderhoudstechnicus niet alleen sleutelt, maar de oren en ogen is voor de Maintenance Engineers.” Andersom geldt ook volgens Tony: “de beste sensor in je machinepark is de onderhoudstechnicus en de procesoperator.”


Opleiding Werktuigbouwkunde

De opleiding Werktuigbouwkunde aan de Haagse Hogeschool is een brede technische opleiding. Tony vertelt dat binnen de opleiding de studenten in 2,5 jaar breed worden opgeleidt en daarna kunnen de studenten in 1,5 jaar zich specialiseren. De uitstroomprofielen waaruit studenten kunnen kiezen zijn:

  • Duurzame Energie
  • Productie-automatisering
  • Constructietechniek
  • Maintenance


Voor studenten, die al werken in het werktuigbouwkundig veld, biedt de Haagse Hogeschool een duale opleiding van vier jaar aan. Dat is dus werken en leren gecombineerd.Minor Asset Management en Onderhoud

De opleiding Werktuigbouwkunde van de Haagse Hogeschool onderscheidt zich van andere opleidingen doordat er specifiek aandacht is voor onderhoud door het aanbieden van de minor Asset Management en Onderhoud.

 

Tony legt uit dat in de minor  studenten in groepen bij een bedrijf worden geplaatst met een onderhoudsvraagstuk. De studenten analyseren het probleem, zowel (onderhouds)technisch als bedrijfskundig. Na de analysefase volgt – in nauwe samenspraak met het bedrijf – een advies hoe onderhoud kan worden verbeterd. Onderscheid wordt gemaakt in korte en lange termijn. Het doel is dat het bedrijf met aangereikte praktische adviezen zelfstandig aan de slag kan, zodra de studenten vertrekken.

  

De minor Asset Management en Onderhoud is volgens Tony erg belangrijk voor de toekomstige Engineer. Vanuit zijn bestuursfunctie bij KIVI ziet hij namelijk dat de maakindustrie in Nederland weer groeit. Dankzij productieautomatisering en hoge kwaliteitsnormen zijn we volgens hem concurrerend ten opzichte van andere landen. Betrouwbare processen en lage kosten voor instandhouding spelen volgens Tony hierbij een belangrijke rol en daar komt de behoefte aan goed opgeleide Maintenance en Reliability Engineers om de hoek kijken.

De opleiding Werktuigbouwkunde van de Haagse Hogeschool onderscheidt zich van andere opleidingen doordat er specifiek aandacht is voor onderhoud door het aanbieden van de minor Asset Management en Onderhoud.


Tribologie

De kennis van materialen is de kern van het onderhoud. Het credo van Tony aan studenten is: “alles wat beweegt gaat stuk, alles wat niet beweegt ook”. Als je dit volgens Tony weet, dan kan je de vragen stellen: “waarom gaat het stuk” en “hoe kunnen we dit voorkomen en/of verhelpen”? Bij machines zijn er altijd bewegende delen, die met elkaar in contact komen. Tony geeft aan dat kennis van tribologie dan ook onmisbaar is, anders kunnen de bovenstaande vragen niet beantwoord worden. In de praktijk zie je vaak dat deze vragen niet gesteld en beantwoord worden. Onderhoud richt zich dan op verhelpen van symptomen in plaats van het opzoeken en elimineren van oorzaken.

Het credo van Tony aan studenten is: “alles wat beweegt gaat stuk, alles wat niet beweegt ook”.


Boodschap voor toekomstige Engineers

Op de vraag wat wilt u toekomstige Engineers graag meegeven zegt Tony het volgende: 

“Wees kritisch op wat je ziet en hoort. Neem je tijd om het probleem te analyseren en zoek naar de oorzaken. Doe dat niet van achter je bureau, maar met je voeten in de klei. Zoek de ervaringsdeskundigen op en ga de discussie aan. Dat geldt niet alleen voor onderhoudsengineers, maar voor alle ingenieurs.”