Kernwaarden Re-data Solutions
Geplaatst op 19 maart 2020

Kernwaarden Re-data Solutions

Re-data Solutions heeft naast een missie en visie natuurlijk ook kernwaarden. Om duidelijk te maken waar Re-data Solutions voor staat, wat wij willen en waar wij in geloven hebben wij kernwaarden geformuleerd. De kernwaarden maken een deel uit van de identiteit van ons bedrijf en dragen sterk bij aan onze missie en visie.


Wat zijn de kernwaarden van Re-data Solutions?

Bij Re-data Solutions staan zestal waarden centraal, namelijk:

 • Maatschappelijke betrokkenheid
 • Ontwikkeling
 • Innovatief
 • Betrouwbaarheid
 • Flexibiliteit
 • Openheid

Waarom nou juist deze kernwaarden en hoe stralen wij dat uit?


Maatschappelijke betrokkenheid

Maatschappelijke betrokkenheid houdt in dat Re-data Solutions zich niet alleen verantwoordelijk voelt voor zichzelf als bedrijf, maar ook voor de maatschappij. Wij leveren een bijdrage aan maatschappelijke economische groei voor een duurzamere samenleving door:

 • Het verminderen van energieverbruik door lagere wrijving en slijtage;
 • Het verminderen van onnodig onderhoud en vervangingskoten;
 • Het verminderen van onderzoekskosten naar oorzaak storingen;
 • Het verminderen van afvalstromen;
 • Het verhogen van de veiligheid op de werkvloer;
 • Het vermijden van gevaren voor milieu en gezondheid.

Ontwikkeling

 • Wij ontwikkelen trainingen en diensten ten opzichte van tribologie.
 • Wij ondersteunen onze klanten door scholing en advies.
 • Wij vragen veel van onze werknemers en stimuleren hen.
 • Wij helpen elkaar door het delen van kennis.
 • Wij bouwen onze vakkundige competenties continu uit.

Innovatief

 • Wij zijn nieuwsgierig naar de wereld om ons heen.
 • Wij vinden slimme manieren om te komen tot nieuwe oplossingen en zaken.
 • Wij zetten nieuwe kennis en/of technologie in om onze producten en diensten te verbeteren.

Betrouwbaarheid

 • Wij zijn een objectieve en onafhankelijke partij.
 • Wij houden onze beloften.
 • Wij vertrouwen onze klanten en werknemers.
 • Wij staan voor zekerheid.

Flexibiliteit

 • Wij stellen ons in op de individuele behoeften van onze klanten.
 • Wij herkennen veranderingen in een vroeg stadium en spelen onmiddellijk daarop in.
 • Wij bieden onze werknemers flexibele uitstrekkende inzetmogelijkheden.

Openheid

 • Wij communiceren open en eerlijk met elkaar.
 • Wij behandelen iedereen met respect.
 • Wij informeren onszelf en anderen.
 • Wij maken deel uit van het geheel.