Wat is de missie van Re-data Solutions?
Geplaatst op 5 maart 2020

Wat is de missie van Re-data Solutions?

Re-data Solutions zorgt als kennis- en opleidingsinstituut voor een grotere operationele betrouwbaarheid, efficiëntie en productiviteit van machineparken, maar ook voor het efficiënt omgaan met materialen, energie en veiligheid door het toepassen van tribologische principes. Welke missie staat daarin centraal en wat kan Re-data Solutions als organisatie voor u doen?


Missie van Re-data Solutions

Re-data Solutions wil als kennis- en opleidingsinstituut een bijdrage leveren aan bedrijven die steeds betrouwbaarder, veiliger, efficiënter en duurzamer willen worden. Het uitgangspunt is om grip te krijgen op onderhouds- en productieprocessen en deze te optimaliseren door middel van tribologische principes. Maintenance Engineers spelen hierin een belangrijke rol.


Wat kunnen wij voor u doen?

Re-data Solutions wil een bijdrage leveren aan bedrijven die steeds betrouwbaarder, veiliger, efficiënter en duurzamer willen worden door middel van het:

·        doorgeven van kennis en vaardigheden, gerelateerd aan het vakgebied tribologie;

·        verminderen van energieverbruik door lagere wrijving en slijtage;

·        verminderen op onnodig onderhoud en vervangingskosten;

·        verlengen levensduur en verhogen betrouwbaarheid assets;

·        verhogen bezettingsgraad en efficiëntie assets;

·        verminderen van onderzoekskosten naar oorzaak storingen;

·        verminderen van extra mankrachten (door minder correctief onderhoud);

·        verminderen van afvalstromen;

·        verhogen van veiligheid op de werkvloer.

 

Het onder controle brengen van machineparken in de industrie dat is waar Re-data Solutions voor gaat. De kracht van tribologie speelt hierin de hoofdrol!

Wilt u meer lezen en weten over Re-data Solutions? Klikt u dan hier!