Wat is de strategische aanpak van Re-data Solutions?
Geplaatst op 26 maart 2020

Wat is de strategische aanpak van Re-data Solutions?

Re-data Solutions maakt zich sterk voor het onder controle brengen van machineparken in de industrie. Wij leveren een bijdrage aan bedrijven die steeds betrouwbaarder, veiliger, efficiënter en duurzamer willen worden. Hierin speelt tribologie een essentiële rol.

Om bedrijven en met name Maintenance Engineers te ondersteunen en te begeleiden naar een in controleerbare situatie, hanteren wij de volgende strategische aanpak:


Stap 1: Inrichten afdeling Tribologie middels canvas

Een afdeling Tribologie is onmisbaar en essentieel voor een machinepark. Zij zorgen er voor dat alles gesmeerd loopt en het is daarom ook belangrijk om deze afdeling goed en efficiënt in te richten. Voor Maintenance Engineers ligt hier een belangrijke rol. Re-data Solutions adviseert en begeleidt hen bij het efficiënt en effectief inrichten van een afdeling Tribologie. Dit doen wij door gezamenlijk een canvasmodel Tribologie voor de Engineering in te vullen. Het doel is om de gehele tribologie binnen een organisatie in kaart te brengen.


Stap 2: Spinnenwebdiagram

Zodra de afdeling Tribologie in kaart is gebracht, is het van belang om inzicht te hebben in de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Verschillende facetten van de afdeling Tribologie zullen worden geanalyseerd. Aan de hand van een enquête worden de resultaten van de analyse weergegeven in een spinnenwebdiagram. De resultaten laten direct zien welke facetten als eerste opgepakt moeten worden en dus een hoge prioriteit hebben. Op deze manier kunt u de organisatie van de afdeling Tribologie verder inrichten en optimaliseren.

 

Stap 3: Trainingen

Uit het spinnenwebdiagram kan onder andere naar voren komen dat er voor de afdeling Tribologie een kans ligt met betrekking tot het opleiden van medewerkers voor verdere specialisatie in het vakgebied Tribologie. Re-data Solutions kan u daarin ondersteunen, doordat wij verschillende trainingen aanbieden. De trainingen bieden nieuwe inzichten in alle aspecten van tribologie die bepalend zijn voor de levensduur, de prestatie en de betrouwbaarheid van machines en hun onderdelen.

E-learning

De trainingen worden grotendeels, naast fysieke bijeenkomsten, via een e-learning programma aangeboden. De trainingen bevatten korte lessen die de kennis en vaardigheden van de medewerkers continu optimaliseert. Eén les duurt maximaal 7 minuten. Deze opzet maakt het mogelijk dat medewerkers snel en efficiënt, maar ook tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen leren.

Stap 4: Applicatie GoInCtrl

Het spinnenwebdiagram geeft ook inzicht in eventuele zwaktes. Een zwakte die naar voren kan komen is dat de afdeling Tribologie onvoldoende zicht heeft op de onderhoudsinstructies en de onderliggende planning. Re-data Solutions kan deze zwakte verhelpen, doordat wij de onderhoudsapplicatie GoInCtrl faciliteren voor de afdeling Tribologie.

GoInCtrl is een aanvullende applicatie voor de inspectie, uitvoering en registratie van het verzorgend onderhoud van een machinepark.  GoInCtrl combineert verschillende tribologische aspecten in één online applicatie. Van trillings- / ultrasoonmetingen tot olieanalyses en van Schoonhouden, Inspecteren, Smeren tot Aandraaien (SISA).GoInCtrl genereert onderhoudsinstructies die de afdeling Tribologie kan inplannen en uitvoeren.

Data uniformeren

Het is essentieel dat de data van machineparken volledig en betrouwbaar zijn. De data kan dan op een effectieve en efficiënte wijze worden ingezet bij het inplannen en organiseren van het onderhoud aan machineparken in de applicatie GoInCtrl. Re-data Solutions biedt de afdeling Tribologie ondersteuning ten aanzien van het uniformeren van de data.