Nieuwe procesparameter
Geplaatst op 12 december 2019


Nieuwe procesparameter: het verband tussen de dynamische viscositeit, de snelheid en het gewicht.

 

Indien u mag investeren in een verbeteringsproject waar zou uw voorkeur naar uitgaan?

1.      10% investeren om bestaande procesparameters verder te verfijnen.

2.      2% investeren in training van een nieuwe procesparameter.

 

Mogelijk kan het onderstaande u helpen in het maken van een keuze.

 

 

Dynamische viscositeit

Viscositeit is een eigenschap van vloeistoffen en gassen die belang heeft voor de stromingseigenschappen van de vloeistof. Het is de mate van stroperigheid of dikvloeibaarheid. De dynamische viscositeit is de weerstand welk een medium biedt tegen vervorming door afschuiving. Een medium kan een set aan ingrediënten zijn waaruit een product is opgebouwd zoals cacao, suiker, zout, olie, vet, stoom, pulp, etc. 

 

 

Nieuwe procesparameter

Het zou wenselijk zijn om een bedieningspaneel van een machine, een productielijn, een machinepark te voorzien van een nieuwe procesparameter waarmee elke productieorganisatie grip krijgt op het basisonderhoud: schoonhouden, inspecteren, smeren en afstellen (SISA).

                                                                     


                                                                                

Bekijk bovenstaande formule van een nieuw procesparameter. Het wijzigen van één of meerdere subparameters heeft direct invloed op een andere parameter om de nieuwe procesparameter constant te houden. Door bijvoorbeeld het verlagen van het gewicht van een medium dient de dynamische viscositeit en de snelheid te dalen om de nieuwe procesparameter constant te houden.

 

Door de snelheid te verhogen dient het gewicht ook verhoogd te worden bij een ongewijzigde dynamische viscositeit. Door een gelijktijdig wijziging in zowel de dynamische viscositeit, snelheid en het gewicht is het mogelijk dat een productiesysteem sneller en eerder dan verwacht zal uitvallen. Deze ongewenste situatie resulteert in onvoorspelbare hoge faalkosten, omzetderving, onveilige werksituaties en onnodige milieukosten.

 

De subparameters snelheid en gewicht kunt u aflezen op een bedieningspaneel van een machine. Informatie waarop een operator het productieproces al of niet bijstuurt. De subparameter dynamische viscositeit vindt u niet op het bedieningspaneel en moet apart gemeten worden. Er is een sterk verband tussen de dynamische viscositeit, de snelheid en het gewicht. Samen vormen zij een nieuwe procesparameter die er voor kan zorgen dat uw productieproces constant verloopt. Kunt u het nog volgen? De gemiddelde medewerker binnen uw organisatie namelijk niet.

 

Medewerkers als operators, monteurs, smeerders, schoonmakers en kwaliteitscontroleurs hebben dagelijks met deze wijzigingen in subparameters te maken en zijn onbekend met de subparameter dynamische viscositeit. 

 

Dynamische viscositeit, een subparameter die:

  • direct invloed heeft op de verliezen in beschikbaarheid, snelheid en kwaliteit van een productiesysteem.
  • onderhevig is aan wijzigingen van andere subparameters.
  • hoog gevoelig is voor hoge temperatuurschommelingen.
  • onderhoud nodige heeft om  haar eigenschappen te behouden.
  • afhankelijk is van kennis, vaardigheden en beschikbaarheid van de gemiddelde medewerker in het basisonderhoud (SISA).
     

Kennis en vaardigheden nieuwe procesparameter

Kennis en vaardigheden waarvan 10% is aangeleerd op een formele wijze (opleiding & training) en 90% op een informele wijze (op de werkvloer). Beschikbaarheid waarvan 10% is besteed aan formele preventieve taken en 90% aan informele correctieve taken. Er is een sterk verband tussen de onbekendheid van de gemiddelde medewerker met de subparameter dynamische viscositeit en het belang hiervan. Hierdoor kunnen hoge faalkosten ontstaan.

 

Borgen kennis en vaardigheden

Productieorganisaties streven naar 'first time right' maar maken nauwelijks gebruik van een geschikte instructiegenerator om de aangeleerde informele kennis en vaardigheden te borgen.  Als doel om de 10% aan formele preventieve taken te verhogen naar 90%. Re-data Solutions heeft hiervoor een geschikte cloud-applicatie GoInCtrl waarin het onderhouden en monitoren van de dynamische viscositeit de basis is en het huidige procesinformatiesysteem (voorlopig) niet verfijnd dient te worden.