indeling van basisoliën
Geplaatst op 10 januari 2020

Indeling van basisoliën

Basisolie is er in verschillende kwaliteiten met diverse eigenschappen van smering filmsterkte, zwavelgehalte, mate van verzadigdheid en viscositeitsindex. Er worden additieven toegevoegd om deze eigenschappen van de basisolie te versterken en andere eigenschappen toe te voegen. De indeling van de basisoliën is door het American Petroleum Institute (API) gemaakt. API is de enige nationale handelsorganisatie in Amerika die alle dimensies van aardgas- en olie-industrie vertegenwoordigt.

API groepsindeling

De API groepsindeling bestaat uit een vijftal groepen. Er zijn een drietal groepen van typen minerale basisoliën gedefinieerd op basis van zwavelgehalte, mate van verzadigdheid en viscositeitsindex. De vierde groep omvat een bepaald type synthetische grondstof genaamd poly-alfa-olefinen (PAO’s). PAO’s hebben, in vergelijking tot minerale oliën, minder goede hechtende eigenschappen, lossen minder goed op in additieven en is compatibiliteit (mate waarin systemen samen te gebruiken zijn) met afdichtingsmaterialen een probleem. De vijfde en tevens laatste groep, volgens de API indeling, omvat alle producten die niet onder te brengen zijn in de eerste vier groepen.

ATIEL groepsindeling

In Europa wordt de indeling van basisoliën volgens de ATIEL (Association Technique de l’Industrie des Lubrificants) gehanteerd. ATIEL is een Europees Economische Interest Groep die de gecombineerde kennis en ervaring van toonaangevende Europese internationale motorolieproducten en marketeers vertegenwoordigd. Vanwege het afwijkende aanbod van basisoliën op de Europese markt heeft AIEL een extra groep toegevoegd aan de API groepsindeling. Dee zesde groep omvat poly-interne-olefinen (PIO’s). De PIO’s bevatten verwante stoffen aan de PAO’s, echter verschillen de eigenschappen en daarom zijn de PIO’s door ATIEL in een aparte groep ondergebracht.

 

Toepassing van verschillende basisoliën

Wereldwijd wordt de eerste groep basisoliën nog verreweg het meeste gebruikt. Voor motorolie wordt steeds meer gebruik gemaakt van basisvloeistoffen uit de derde en de vierde groep. Daarnaast worden deze groepen met toenemende mate in hoogwaardige industriesmeermiddelen gebruikt (tandwielolie, hydrauliekolie, compressorolie). Tevens bevatten producten die gebaseerd zijn op de vierde groep ook altijd nog een aandeel in de vijfde groep om het gedrag met betrekking tot afdichtingen en de oplosbaarheid van additieven te verbeteren.

 

Wilt u graag meer leren over vloeibare smeermiddelen? Volg dan onze combinatietraining MLT1 & MLA1. Klik hier voor meer informatie over deze training.