wat is tribologie
Geplaatst op 26 november 2019

Wat is tribologie?

Tribologie is een vakgebied dat specifiek onderzoek doet naar wrijving en slijtage die kunnen ontstaan op contactvlakken van materialen. Het begrip tribologie is afgeleid van de Griekse werkwoorden “tribo” en "logos", wat "de leer van de wrijving" betekent. 

Tribologie houdt zich bezig met wrijving, slijtage en smering:

  • Wrijving is de weerstand tegen relatieve beweging tussen twee contactlichamen. Het is geen materiële eigenschap maar een systeemeigenschap. Wetenschappers geloven dat het optreedt als gevolg van de elektromagnetische aantrekkingskracht tussen geladen deeltjes in twee oppervlakken die elkaar raken. 

  • Slijtage is de geleidelijke verwijdering, beschadiging of verplaatsing van materiaal op vaste oppervlakken.  

  • Smering is het verminderen van wrijving en slijtage door het aanbrengen van het juiste smeermiddel tussen twee samenwerkende en langs elkaar bewegende oppervlakken. Door het smeermiddel zal de wrijving en slijtage tussen de twee bewegende oppervlakken verminderen.

Tribologie is strikt genomen de leer van de wisselwerking tussen verschillende oppervlakken. De onbekendheid van de naam doet geen recht aan de impact die tribologie heeft op industriële processen en de economie. Simpel gezegd gaan door wrijving machineonderdelen slijten en uiteindelijk leidt dat tot schade, storingen en uitval. Er wordt geschat dat alleen al de in economie van de VS elk jaar 1 á 2% procent van het BBP verloren gaat aan slijtage van machines en ander materieel.

Lees meer over tribologie via onderstaande knop.