De wetenschap van het smeren van machines: Tribologie
Geplaatst op 24 september 2020


De wetenschap van het smeren van machines: Tribologie


Wat is tribologie?

Tribologie is een vakgebied dat specifiek onderzoek doet naar wrijving en slijtage die kunnen ontstaan op contactvlakken van materialen. Het begrip tribologie is afgeleid van de Griekse werkwoorden “tribo” en “logos”, wat de “de leer van de wrijving” betekent. Strikt genomen is het de leer van de wisselwerking tussen verschillende oppervlakten.


De grondlegger van tribologie is Peter Jost. Sinds hij in 1966 het Jost Report heeft gepresenteerd, wordt over de hele wereld onderzoek gedaan naar verschillende tribologische aspecten. Dit is niet alleen om wrijving in een machine te verminderen, maar ook om de levensduur van de machine te verlengen.


Het toepassen van tribologische principes leidt tot grotere operationele betrouwbaarheid, efficiëntie, productiviteit en tot behoud van materialen en energie. Tribologie houdt zich dus bezig met smering, maar ook met wrijving en slijtage.

Welke voordelen biedt het toepassen van tribologische principes?
Toon resultaten
Kortere levensduur van de machine.
Meer storingen.
Minder onderhoud en vervanging.
Minder productiviteit.
na stemmen
Verberg resultaten

 

Wat is smering?

Smering is het verminderen van wrijving en slijtage door het aanbrengen van het juiste smeermiddel tussen twee samenwerkende en langs elkaar bewegende oppervlakken. Door het smeermiddel zal de wrijving en slijtage tussen de twee bewegende oppervlakken verminderen.


Wat is wrijving?

Wrijving is de weerstand tegen relatieve beweging tussen twee contactlichamen. Het is geen materiële eigenschap, maar een systeemeigenschap. Wetenschappers geloven dat het optreedt als gevolg van elektromagnetische aantrekkingskracht tussen geladen deeltjes in twee oppervlaktes die elkaar raken.

 

Wat is slijtage?

Slijtage is, naast smering en wrijving, ook een onderdeel van tribologie. Slijtage is de geleidelijke verwijdering, beschadiging of verplaatsing van materiaal op vaste oppervlaktes.


De onbekendheid van de naam tribologie doet geen recht aan de impact die tribologie heeft op industriële processen en de economie. Er wordt geschat dat alleen al in de economie van de VS elk jaar 1 à 2% van het BBP verloren gaat aan slijtage van machines en ander materieel. Door wrijving gaan machineonderdelen namelijk slijten en uiteindelijk leidt dat tot schade, storingen en uitval. Kortom, het toepassen van tribologische principes levert u dus alleen maar voordelen op.


In de combinatietraining MLA 1 en MLT 1 komt het vakgebied Tribologie uiteraard aan bod.

Meer informatie over de training vindt u hier.