Onderhoudsstrategieën en machinesmering
Geplaatst op 17 september 2020


Onderhoudsstrategieën en machinesmering


Wat zijn onderhoudsstrategieën?

Het woord onderhoudsstrategie verklapt de betekenis van het woord eigenlijk al, het is de keuze die wordt gemaakt over hoe een installatie of machinepark wordt onderhouden. Er zijn verschillende soorten onderhoudsstrategieën, namelijk: reactief onderhoud, preventief onderhoud, proactief onderhoud en voorspellen onderhoud. Maar wat houden deze onderhoudsstrategieën in?

 • Bij reactief onderhoud ligt de focus op efficiënt repareren, de werkzaamheden worden pas verricht nadat er een storing is opgetreden. Dit type onderhoud is altijd ongepland en is erg kostbaar. Deze onderhoudsstrategie kost dan ook veel geld en vraagt om getraind personeel.
   
 • Bij preventief onderhoud worden componenten selectief vervangen op basis van een bekend faalpatroon en daarom moet de geschiedenis van storingen dan ook goed vastgelegd zijn. Het preventief onderhoud wordt volgens een vast onderhoudsschema verricht. Het nadeel van deze onderhoudsstrategie is dat er een verhoogd risico is van opstartfouten.

 • Bij voorspellend onderhoud wordt de conditie van het componenten gemeten. De focus ligt op het beheersen en het minimaliseren van risico’s. Bij deze onderhoudsstrategie worden werkzaamheden ingepland op basis van de veranderende machineconditie. Voorspellend onderhoud leidt tot hogere productiviteit.

 • Bij proactief onderhoud wordt de oorzaak van een storing gemonitord. De focus ligt op het beheersen van factoren waarvan bekend is dat zij storingen veroorzaken, dat houdt in dat defecten zo veel mogelijk worden beperkt. De werkzaamheden bij deze onderhoudsstrategie worden ingepland om de oorzaken van storingen aan te pakken. Bijvoorbeeld door aanpassingen in het ontwerp, keuze van andere componenten of materiaal.

Welke onderhoudsstrategie is het beste?

Welke onderhoudsstrategie voor uw machinepark het beste is, is afhankelijk van verschillende factoren. Denk hierbij aan de productkwaliteit, veiligheid, de wettelijke eisen, maar ook het beheersen van de onderhoudskosten. De onderhoudsstrategie is bevorderlijk voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen en het voldoen aan hoge verwachtingen op het gebied van veiligheid, gezondheid, kwaliteit en milieu. Het is belangrijk dat het beleid van de onderhoudsstrategie aansluit op de visie en doelstellingen van de organisatie.

Wat voor type onderhoudsstrategie wordt in uw machinepark toegepast?
Toon resultaten
Reactief onderhoud.
Preventief onderhoud.
Voorspellend onderhoud.
Proactief onderhoud.
na stemmen
Verberg resultaten

Wat zijn de potentiële besparingen voor de industrie door effectieve machinesmering?

Smering is een onderdeel van tribologie en houdt het verminderen van wrijving en slijtage door het aanbrengen van het juiste smeermiddel tussen twee samenwerkende en langs elkaar bewegende oppervlaktes in. Net zoals onderhoud speelt smering een cruciale rol in uw machinepark, het levert u concreet de volgende voordelen op:

 • vermindering van energieverbruik door lagere wrijving en slijtage;
 • vermindering op onnodig onderhoud en vervangingskosten;
 • verlenging levensduur en verhoging betrouwbaarheid assets;
 • verhoging bezettingsgraad en efficiëntie assets;
 • verlaging kosten;
 • vermindering van onderzoekskosten naar oorzaak storingen;
 • vermindering van extra mankrachten;
 • vermindering van afvalstromen;
 • verhoging van veiligheid op de werkvloer.

Kortom onderhoud en machinesmering zijn essentieel voor een betrouwbaar en veilig machinepark.


In de combinatietraining MLA 1 en MLT 1 komen onderhoudsstrategieën en wat potentiële besparingen zijn voor de industrie door effectieve machinesmering aan bod.
Meer informatie over de training vindt u hier.