Onderzoek van gebruikte smeermiddelen
Geplaatst op 31 januari 2020

Onderzoek van gebruikte smeermiddelen

Het is belangrijk om de kwaliteit van het smeermiddel te waarborgen. Door gebruikte smeermiddelen te analyseren en onderzoeken, kan er een beeld worden verkregen van de kwaliteitsteruggang van het smeermiddel. Denk aan eventuele vervuiling en de mate van slijtage. Tijdig inzicht zorgt ervoor dat er ingegrepen kan worden wanneer nodig. Tijdens het onderzoek staan er drie onderdelen centraal:

·       In hoeverre zijn de eigenschappen van het smeermiddel veranderd?

·       Is er sprake van vervuiling door uitwendige oorzaken (zand, stof, water, chemicaliën, etc.)?

·       Hoeveel slijtage materiaal bevat het smeermiddel en waar komt dat vandaan?


Wanneer heeft onderzoek zin?

Onderzoek naar gebruikte smeermiddelen heeft zin als het kennis brengt en inzichten oplevert die niet op en andere wijze verkregen kunnen worden. Het regelmatig basis analyseren van monsters van goed functionerende machines is een andere zaak. Dergelijk onderzoek verschaft enige gemoedsrust, maar brengt vooral ook veel kosten met zich mee. Aankondigende incidenten kunnen onderkent worden, maar die zullen er dan wel moeten zijn. Incidenten die zich namelijk niet voordoen, kunnen ook niet door analyses worden gesignaleerd.

Welke analyse dient er uitgevoerd te worden?

Het is van belang om te weten welke analyse er uitgevoerd dient te worden, de analyse hangt namelijk af van het type product en de toepassing ervan. Door het uitvoeren van een analyse ontstaat er uiteindelijk een reeks analysecijfers die diverse eigenschappen van het onderzochte product verduidelijken. Hierin is de keuze voor de juiste analysemethodieken van belang. Door laboratoria worden vaak standaardpakketten aangeboden die toegesneden zijn op bepaalde producttypen en toepassingen ervan.


Interpretatie van de analysecijfers

Het beoordelen van analysecijfers is geen eenvoudige klus, niet ieder laboratorium is namelijk in staat een goede interpretatie te maken. Laboratoria zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van voorgeschreven analyses, interpretatie van de daaruit gekomen is heel iets anders. Interpretatie van monsterresultaten vereist het volgende:

·       Inzicht in de werking van de apparatuur waaruit het monster afkomstig is

·       Kennis van de specifieke bedrijfsomstandigheden

·       Kennis van de gebruikte materialen in de te beoordelen machine

·       Inzicht in welke cijfers voor de gegeven toepassing normaal zijn en welke afwijkende waarde voorstellen 

Wanneer u op regelmatige basis analyses laat uitvoeren wordt het na verloop van tijd mogelijk om op basis van cijfers een trend te onderkennen en bij eventuele afwijkingen in te grijpen.


Monsterafname

Een analyse kan nooit nauwkeuriger zijn dan een monsterafname. De manier waarop een monster wordt afgenomen heeft grote invloed op de betrouwbaarheid en de bruikbaarheid van het analyseresultaat.

Zowel de plaats van de monstername als de temperatuur van het smeermiddelen op het moment van afname zijn van grote invloed. Daarnaast dient de apparatuur met betrekking tot de monsterafname schoon te zijn en dient alle essentiële informatie voor afname duidelijk te zijn. Zodra de benodigde informatie niet helder is of over het hoofd wordt gezien, zal er slechts een zeer globale uitspraak kunnen worden gedaan over de machinetoestand en kwaliteitsteruggang van het smeermiddelen. De analyse is dan voor een groot deel verspilde moeite en dat is natuurlijk enorm zonde.  

Wilt u graag meer leren over het analyseren en onderzoeken van smeermiddelen? Volg dan onze combinatietraining MLT1 & MLA1. Klik hier voor meer informatie over deze training.